บริษัท อินฟินิท ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Infinite Development CoRporation

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินฟินิท ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   บริษัท อินฟินิท ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการขาย ซ่อม รับทำงานตามแบบ บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบทั้งภายใน – นอกสถานที่ มีบริการรับ-ส่งเครื่องมือของลูกค้า ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ สำหรับขอบข่ายที่ห้องบริการสอบเทียบ เช่น ด้าน มิติ มวล ไฟฟ้า อุณหภูมิ และอื่น ๆ รวมทั้งให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งทางด้านมาตรฐานคุณภาพ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบ-สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และให้บริการที่ปรึกษาจนได้รับใบรับรองจากหน่วยรับรอง
   จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฯ ได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษามาหลายหน่วยงาน ทั้งที่ปรึกษาระยะสั้นและต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เช่น ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO 9001, มอก.17025 (ISO/IEC 17025) โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
   ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ อินฟินิท ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) จากสำนักงานการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการ ฯ มีความมุ่งมั่นที่ขยายขอบข่ายให้ ครอบคลุม เครื่องมือของลูกค้า และทีมงานทุกคนยึดมั่นต่อความเป็นกลาง ปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้า พึงพอใจมากที่สุด

our partner

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น เมื่อเรียกดูเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา